ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - κατεβάστε εδώ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

10. FONTS

Απαντήσεις ερωτημάτων & μετάθεση ημ/νιας υποβολής προτάσεων

Αίτηση εγγραφής στον κατάλογο συμμετεχόντων

* Η εγγραφή στον κατάλογο δεν είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, και αφορά μόνο σε θέματα επικοινωνίας της Διοργανώτριας Αρχής με τους ενδιαφερόμενους.
Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στο email: dloukos@etasa.gr.