07/08/2019

Ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Σεναρίων Αξιοποίησης Μακροχρόνιας Μίσθωσης και Υποστήριξης της Διενέργειας σχετικού Διαγωνισμού για το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 4328/17.07.2019

Άνοιγμα Αρχείου


07/08/2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκπόνηση Μελέτης Τεχνικού Ελέγχου / Αποτύπωση Υφιστάμενης κατάστασης για το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 4331/17.07.2019

Άνοιγμα Αρχείου


07/08/2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας (Feasibility Study) για τμήμα του Ολυμπιακού Ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Φαληρικό Όρμο Αττικής - Αρ. Διακ. 3556/18.06.2019

Άνοιγμα Αρχείου

Δεν υπάρχει περιεχόμενο!

Δεν υπάρχει περιεχόμενο!


07/08/2019

Ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Σεναρίων Αξιοποίησης Μακροχρόνιας Μίσθωσης και Υποστήριξης της Διενέργειας σχετικού Διαγωνισμού για το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 4328/17.07.2019

Άνοιγμα Αρχείου


07/08/2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκπόνηση Μελέτης Τεχνικού Ελέγχου / Αποτύπωση Υφιστάμενης κατάστασης για το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 4331/17.07.2019

Άνοιγμα Αρχείου


07/08/2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας (Feasibility Study) για τμήμα του Ολυμπιακού Ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Φαληρικό Όρμο Αττικής - Αρ. Διακ. 3556/18.06.2019

Άνοιγμα Αρχείου