07/08/2019

Ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Φαλήρου της ΕΤΑΔ Α.Ε.»- Αρ. Διακ. 3442/12.06.2019

Άνοιγμα Αρχείου


07/08/2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Προμήθεια, Παραμετροποίηση Και Εγκατάσταση Συστήματος Αντιγράφων Ασφαλείας (BACKUP) για την ΕΤΑΔ Α.Ε - Αρ. Προσκ. 4365/19.07.2019.

Άνοιγμα Αρχείου


30/05/2019

Απόφαση Κήρυξης Αναδόχου της υπ. Αριθμ. 2584/07.05.2019 Πρόσκλησης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας για την «Αναβάθμιση, Επαναλειτουργία και Εκσυγχρονισμό του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Άνοιγμα Αρχείου


22/05/2019

Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Παραμετροποίηση και εγκατάσταση Δικτυακού εξοπλισμού στο Κεντρικό κατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ - Αρ. Προσκ. 2583/07.05.2019.

Άνοιγμα Αρχείου


07/05/2019

1890/09.04.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Άνοιγμα Αρχείου


10/04/2019

Απόφαση Oλοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Ανανέωση 310 Αδειών του εγκατεστημένου συστήματος Websense Triton Enterprise Suite» - Αρ. Προκ. 1386/18.03.2019

Άνοιγμα Αρχείου

Δεν υπάρχει περιεχόμενο!

Δεν υπάρχει περιεχόμενο!


07/08/2019

Ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Φαλήρου της ΕΤΑΔ Α.Ε.»- Αρ. Διακ. 3442/12.06.2019

Άνοιγμα Αρχείου


07/08/2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Προμήθεια, Παραμετροποίηση Και Εγκατάσταση Συστήματος Αντιγράφων Ασφαλείας (BACKUP) για την ΕΤΑΔ Α.Ε - Αρ. Προσκ. 4365/19.07.2019.

Άνοιγμα Αρχείου


30/05/2019

Απόφαση Κήρυξης Αναδόχου της υπ. Αριθμ. 2584/07.05.2019 Πρόσκλησης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας για την «Αναβάθμιση, Επαναλειτουργία και Εκσυγχρονισμό του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Άνοιγμα Αρχείου


22/05/2019

Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Παραμετροποίηση και εγκατάσταση Δικτυακού εξοπλισμού στο Κεντρικό κατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ - Αρ. Προσκ. 2583/07.05.2019.

Άνοιγμα Αρχείου


07/05/2019

1890/09.04.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Άνοιγμα Αρχείου


10/04/2019

Απόφαση Oλοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Ανανέωση 310 Αδειών του εγκατεστημένου συστήματος Websense Triton Enterprise Suite» - Αρ. Προκ. 1386/18.03.2019

Άνοιγμα Αρχείου